Back

Đào Xuân Huy - dxdaoxuan

  Đào Xuân Huy - dxdaoxuan Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Đào Xuân Huy
  • Anh
  • 20/01
  • Bình Định, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Tôi: Đào Xuân Huy.

  Đại học.

  Sở thích : Chính trị, thời sự, lịch sử, Pháp luật và đọc báo.

  email: dxdaoxuan@gmail.com

  Địa chỉ: Phường Bình Định, TX. An Nhơn, tỉnh Bình Định.

  Học vấn & Nghề nghiệp

  Sở thích

  Chữ ký

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT