Back

Nguyễn Thanh Hải - haikiemtoan

  Nguyễn Thanh Hải - haikiemtoan Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Nguyễn Thanh Hải
  • Anh
  • 27/07
  • Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  - Là một kế toán trưởng có nhiều năm kinh nghiệm

  Học vấn & Nghề nghiệp

  • INCOMEX CORP
  • Thời gian làm việc
   Từ 10/2008 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
   Phó phòng kế toán
  • Đại học:
  • Trường Đại Học Tài Chính - Marketing
  • Kế toán kiểm toán - 2001

  Sở thích

  Chữ ký

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT