Back

Nguyễn Văn Hà - hasosa

  Nguyễn Văn Hà - hasosa Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Nguyễn Văn Hà
  • Ông
  • 21/10
  • Quảng Ninh, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Cử nhân Tư vấn pháp luật kinh tế.

  Học vấn & Nghề nghiệp

  Sở thích

  Chữ ký

  3 điều làm nên giá trị con người: Siêng năng – Chân thành – Thành đạt

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT