Back

Đặng Thế Hiệp - hipgov

  Đặng Thế Hiệp - hipgov Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Đặng Thế Hiệp
  • Anh
  • 10/11
  • Hà Nội, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Học vấn & Nghề nghiệp

  • Đại học:
  • Đại Học Luật Hà Nội
  • Luật học - 2011

  Sở thích

  Chữ ký

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT