Back

Hoa Đá - hoada921

  Hoa Đá - hoada921 Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Hoa Đá
  • Anh
  • 09/02
  • Hà Nội, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  ...s2...Cho dù bạn là gì đi nữa, hãy thể hiện mình thật xuất sắc...s2...

  Học vấn & Nghề nghiệp

  Sở thích

  Chữ ký

  “Tôi không có sự thông minh đặc biệt nào, tôi chỉ tò mò một cách đam mê.”

  _Albert Einstein_

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT