Back

Nguyễn Hoàng Phú - hoangphureal

  Nguyễn Hoàng Phú - hoangphureal Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Nguyễn Hoàng Phú
  • Anh
  • 08/12
  • Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Học vấn & Nghề nghiệp

  • Đại học:
  • Đại Học Ngân hàng TP HCM
  • Kê toán - Kiểm toán - 2010
  • Trung học cơ sở:
  • THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN
  • 2007

  Sở thích

  Chữ ký

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT