Back

huynhminhngoc - huynhminhngoc

  huynhminhngoc - huynhminhngoc Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • huynhminhngoc
  • 01/01
  • Cần Thơ, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Học vấn & Nghề nghiệp

  • jicco
  • Thời gian làm việc
   Từ 08/1978 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
   Trưởng phòng

  Sở thích

  Chữ ký

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT