Back

Phan Khắc Duy - KhacDuy25

  Phan Khắc Duy - KhacDuy25 Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Phan Khắc Duy
  • Anh
  • 18/10
  • Lâm Đồng, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Học vấn & Nghề nghiệp

  Sở thích

  Chữ ký

  "Sông có thể cạn, núi có thể mòn_Song chân lý không bao giờ thay đổi"

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT