Back

Le chi Trung - khangpro

  Le chi Trung - khangpro Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Le chi Trung
  • Ông
  • 09/09
  • Lâm Đồng, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Học vấn & Nghề nghiệp

  • xay dung Bien hoa
  • Thời gian làm việc
   Từ 04/2004 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
   nhan vien

  Sở thích

  Chữ ký

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT