Back

KL_ĐHQGHN - khatvongttk

  KL_ĐHQGHN - khatvongttk Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • KL_ĐHQGHN
  • Chị
  • 16/02
  • Hà Nội, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Học vấn & Nghề nghiệp

  Sở thích

  Chữ ký

  codonminhtoi_cham_90@yahoo.com

  Luật mà thi hành không nghiêm sẽ sinh ra luật rừng, luật rừng sinh ra xã hội rừng => thảm hoạ

  WHERE THERE IS A WILL, THERE IS A WAY

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT