Back

Lê Kim Vân - kimvancsgt

  Lê Kim Vân - kimvancsgt Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Lê Kim Vân
  • Ông
  • 11/03
  • Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Học vấn & Nghề nghiệp

  • Đại học:
  • Đại Học Luật TP.HCM
  • Luật học - 2011
  • Trung học cơ sở:
  • Phan Tây Hồ
  • 1996

  Sở thích

  Chữ ký

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT