Back

Đỗ Hồng Lĩnh - ksnb_ctr

  Đỗ Hồng Lĩnh - ksnb_ctr Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Đỗ Hồng Lĩnh
  • Anh
  • 11/11
  • Hà Nội, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Học vấn & Nghề nghiệp

  • Đại học:
  • Khoa Luật đại học quốc gia hà nội
  • Luật Kinh Doanh - 2007
  • Trung học cơ sở:
  • THPT Bến Tre
  • 2004

  Sở thích

  Chữ ký

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT