Back

ĐỖ VĂN THUẬN - legaladviser

  ĐỖ VĂN THUẬN - legaladviser Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • ĐỖ VĂN THUẬN
  • Ông
  • 09/10
  • Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Tôi là Thuận. Một người làm việc chăm chỉ và chỉ tích âm thầm làm việc. Tôi không thích phô trương, nên không sống ảo và không bao giờ tỏ vẻ ta đây.

  Học vấn & Nghề nghiệp

  • Đại học:
  • Đại học Luật Hà Nội
  • Luật kinh tế - 2006
  • Trung học cơ sở:
  • Trường Trung học cơ sở Đa Lộc
  • 1998

  Sở thích

  Chữ ký

  Luật sư Đỗ - Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp

  Hotline: 0989232568

  Email: luattrungtin@gmail.com

  Website: https://luattrungtin.com/

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT