Back

Đặng Thị Kiều Nghi - LegalSMI

  Đặng Thị Kiều Nghi - LegalSMI Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Đặng Thị Kiều Nghi
  • Chị
  • 24/08
  • Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  hòa đồng

  kỷ tính

  Học vấn & Nghề nghiệp

  • Đại học:
  • Đại Học Cần Thơ
  • Luật Thương mại -
  • Trung học cơ sở:
  • Phú Tân, Huyện Phú Tân
  • 2006

  Sở thích

  • Kpop, Vpop
  • Đắc nhân tâm, Tony cafe buổi sáng
  • ăn uống, du lịch
  • CHSV Cái Nước - Phú Tân

  Chữ ký

  Facebook: Kiều Nghi Đặng

  Work at SMI Furniture

  Hạnh phúc là tha thứ

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT