Back

ngọc trâm - love-dalat

  ngọc trâm - love-dalat Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • ngọc trâm
  • Chị
  • 21/03
  • Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Trầm lặng và ít nói

  Học vấn & Nghề nghiệp

  Sở thích

  • country music

  Chữ ký

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT