Back

Công Thành - LS.Thanh

  Công Thành - LS.Thanh Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Công Thành
  • Anh
  • 06/09
  • Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Học vấn & Nghề nghiệp

  Sở thích

  • hòa tấu, nhạc nhẹ
  • những người thành công
  • phim hành động
  • hbo
  • cờ, bài

  Chữ ký

  LS.Công Thành

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT