Back

Ls Lê Xuân Hiệp - ls_lexuanhiep

  Ls Lê Xuân Hiệp - ls_lexuanhiep Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Ls Lê Xuân Hiệp
  • Ông
  • 01/06
  • Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Tốt nghiệp Đại học Luật TP. HCM hệ chính quy năm 1997. Tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP. HCM hệ chính quy năm 2003. Luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Thuận năm 2003. Luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM năm 2008.

  Học vấn & Nghề nghiệp

  Sở thích

  Chữ ký

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT