Back

Nguyễn Tiến Dũng - LS_NguyenTienDung

  Nguyễn Tiến Dũng - LS_NguyenTienDung Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Nguyễn Tiến Dũng
  • Anh
  • 20/04
  • Hà Nội, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Hien la luat su VPLS Hoang Hung. Giam doc cong ty Hoang Hung luat. Tu van, bao ve quyen loi ich hop phap cua cac to chuc, ca nhan trong va ngoai nuoc. Dich vu tham tu cung cap thong tin kinh te, xa hoi, thong tin doanh nghiep va hon nhan gia dinh. Tu van bat dong san va cac thu tuc ho tro doanh nghiep.

  Học vấn & Nghề nghiệp

  • Hoang Hung Luat
  • Thời gian làm việc
   Từ 01/2011 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
   Giam doc

  Sở thích

  Chữ ký

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT