Back

HAVIP LAW - luat_havip

  HAVIP LAW - luat_havip Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • HAVIP LAW
  • Anh
  • 02/02
  • Hà Nội, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Công ty Sở hữu Trí tuệ HAVIP là một Đại diện của Cục Sở hữu Trí tuệ. Cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp.

  Học vấn & Nghề nghiệp

  • Đại học:
  • Đại Học Luật Hà Nội
  • Luật - 2011

  Sở thích

  Chữ ký

  Luật sư Đỗ Thị Mỹ Liên - https://havip.com.vn; www.havip.com.vn - 0912.418.948

  Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Havip

  Email:info@havip.com.vn

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT