Back

Mai Thị Anh Thư - Mai_Y_Nguyen

  Mai Thị Anh Thư - Mai_Y_Nguyen Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Mai Thị Anh Thư
  • Chị
  • 25/02
  • Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Học vấn & Nghề nghiệp

  • Cty nhà đất
  • Thời gian làm việc
   Từ 02/2003 đến 03/2005
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
   nhân viên
  • Thiên Nam
  • Thời gian làm việc
   Từ 05/2005 đến 09/2007
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
   Nhân viên
  • LawSoft
  • Thời gian làm việc
   Từ 09/2007 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
   Nhân viên

  Sở thích

  Chữ ký

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT