Back

Mai Diệu Thúy - maidieuthuyk09

  Mai Diệu Thúy - maidieuthuyk09 Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Mai Diệu Thúy
  • Chị
  • 02/08
  • Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Sinh viên năm 2 ngành luật thương mại quốc tế, Trường đh Kinh tế- Luật ( đh Quốc gia TP HCM )

  Học vấn & Nghề nghiệp

  Sở thích

  Chữ ký

  Những công việc ở ngày trước mặt ta phải coi là quan trọng nhất, và đừng bận tâm tới những công việc còn mờ mờ từ xa

  Cuộc sống là không chờ đợi!

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT