Back

Duong Manh Thang - manhthangbk

  Duong Manh Thang - manhthangbk Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Duong Manh Thang
  • Anh
  • 01/02
  • Bắc Giang, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Học vấn & Nghề nghiệp

  • Cty Cổ phần thực phẩm Nghệ An
  • Thời gian làm việc
   Từ 01/2006 đến 06/2007
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
   Nhân viên kinh doanh

  Sở thích

  Chữ ký

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT