Back

Trương Anh Minh - minh_law

  Trương Anh Minh - minh_law Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Trương Anh Minh
  • Anh
  • 18/10
  • Hưng Yên, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Học vấn & Nghề nghiệp

  • Đại học:
  • Đại Học Luật Hà Nội
  • Luật Kinh Tế - 2007

  Sở thích

  • Pop; nhạc phim; nhạc không lời.

  Chữ ký

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT