Back

Nguyễn Trung Toàn - mrtoanwithtvpl

  Nguyễn Trung Toàn - mrtoanwithtvpl Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Nguyễn Trung Toàn
  • Anh
  • 15/06
  • Quảng Ngãi, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Tôi sinh ra và lớn lên vùng đất có người nữ anh hùng nổi tiếng liệt sỹ, bác sỹ Đặng Thùy Trâm- nơi có nhiều truyền thống anh hùng và nền kinh tế đang trên đà phát triển! Tôi mong muốn được giao lưu với tất cả bạn bè trên thế giới để mở mang kiến thức trong cuộc sống nói chung, vấn đề pháp luật nói riêng!

  Học vấn & Nghề nghiệp

  Sở thích

  • Trữ tình
  • pháp luật
  • Võ thuật
  • Thời sự
  • trí tuệ
  • Bóng chuyền
  • nghiên cứu những vấn đề liên quan đến pháp luật

  Chữ ký

  Nguyễn Trung Toàn

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT