Back

Nghiêm Thị Ngoan - ngoan90hlu

  Nghiêm Thị Ngoan - ngoan90hlu Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Nghiêm Thị Ngoan
  • Chị
  • 23/06
  • Hà Nội, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Học vấn & Nghề nghiệp

  • Đại học:
  • ĐH Luật Hà Nội
  • 2008

  Sở thích

  Chữ ký

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT