Back

Ngô Thùy Khanh - NgoThuyKhanh

  Ngô Thùy Khanh - NgoThuyKhanh Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Ngô Thùy Khanh
  • Chị
  • 11/05
  • Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Học vấn & Nghề nghiệp

  Sở thích

  Chữ ký

  Ôi Tổ Quốc ta yêu như máu thịt

  Như mẹ cha ta, như vợ, như chồng

  Ôi Tổ Quốc nếu cần, ta chết

  Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông...

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT