Back

Trần Hoàng An - nguoitruongphu

  Trần Hoàng An - nguoitruongphu Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Trần Hoàng An
  • Ông
  • 16/11
  • Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Học vấn & Nghề nghiệp

  Sở thích

  Chữ ký

  Cho dù em có xem anh là kẻ thù !Anh vẫn xem em là bạn ,bởi vì nếu không có em ( tức kẻ thù) ,thì lấy ai đâu ...để anh vượt qua thử thách?

  nguoitruongphu

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT