Back

Nguyễn Duy - nguyenduyloves

  Nguyễn Duy - nguyenduyloves Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Nguyễn Duy
  • Anh
  • 10/08
  • Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  xấu, ốm.

  Học vấn & Nghề nghiệp

  Sở thích

  • Tất cả, trừ Opera
  • tiểu thuyết kiếm hiệp
  • hành động
  • dàn trận, đá banh
  • du lịch, chụp ảnh

  Chữ ký

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT