Back

Nguyễn Thanh Ngân - NguyenThanhNgan123

  Nguyễn Thanh Ngân - NguyenThanhNgan123 Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Nguyễn Thanh Ngân
  • 05/03
  • Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Học vấn & Nghề nghiệp

  • Đại học:
  • Đại Học Ngân Hàng Tp.HCM
  • Luật Kinh Tế - 2011

  Sở thích

  Chữ ký

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT