Back

Nguyễn Văn Chính - nguyenvanchinh90

  Nguyễn Văn Chính - nguyenvanchinh90 Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Nguyễn Văn Chính
  • Anh
  • 07/10
  • Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Học vấn & Nghề nghiệp

  • Đại học:
  • Đại Học Công Nghiệp TPHCM
  • Luật Tổng Hợp - 2000

  Sở thích

  Chữ ký

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT