Back

Nguyễn Vũ Bảo - nguyenvubao1

  Nguyễn Vũ Bảo - nguyenvubao1 Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Nguyễn Vũ Bảo
  • Anh
  • 12/09
  • Cần Thơ, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Học vấn & Nghề nghiệp

  Sở thích

  Chữ ký

  Ai cũng muốn chân lý đứng về phía mình, không ai chịu đứng về phía chân lý@@@./.

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT