Back

Nguyễn Nhật Gia Bảo - nhatgiabao

  Nguyễn Nhật Gia Bảo - nhatgiabao Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Nguyễn Nhật Gia Bảo
  • Chị
  • 06/03
  • Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Học vấn & Nghề nghiệp

  • Đại học:
  • Đại học Nguyễn Tất Thành
  • Luật Kinh Tế -

  Sở thích

  Chữ ký

  Bảo Bảo

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT