Back

Nhung Le - nhungle51

  Nhung Le - nhungle51 Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Nhung Le
  • Chị
  • 04/12
  • Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Học vấn & Nghề nghiệp

  Sở thích

  Chữ ký

  Hôm qua là quá khứ, ngài mai là bí ẩn, hôm nay là món quà. Tôi không có khả năng lý giải những bí ẩn, cho nên tôi chỉ biết trân trọng món quà của ngày hôm nay mà thôi...:)

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT