Back

PHAMMINH LS - phamminhlaw

  PHAMMINH LS - phamminhlaw Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • PHAMMINH LS
  • Anh
  • 26/06
  • Hà Nội, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Luật sư

  Học vấn & Nghề nghiệp

  • Đại học:
  • Trường Đại học Luật Hà Nội
  • Luật Kinh Tế - 2009

  Sở thích

  Chữ ký

  Phạm Văn Minh - Luật sư

  Giám đốc Công ty Tư vấn Vạn Tuế

  Điện thoại: 0933.561.567

  Website: vantuelaw.com

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT