Back

Phạm Thanh Hữu - phamthanhhuu

  Phạm Thanh Hữu - phamthanhhuu Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Phạm Thanh Hữu
  • Ông
  • 05/06

  Giới thiệu về bản thân

  Học vấn & Nghề nghiệp

  Sở thích

  Chữ ký

  "Hãy sống như bạn chỉ còn một ngày để sống, hãy làm việc như bạn chỉ còn một ngày để làm việc, hãy yêu như bạn chưa từng yêu và chỉ có một lần để được yêu"

  Email: thanhhuu050690@gmail.com

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT