Back

Tử Tuyết - quynhnhudainam

  Tử Tuyết - quynhnhudainam Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Tử Tuyết
  • Chị
  • 15/11
  • Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Nhân viên Nhân sự Cty CP

  Học vấn & Nghề nghiệp

  Sở thích

  • Trịnh, bất hủ
  • Mario Buzo
  • The last Sumurai
  • American Next Top Modal, Discovery
  • Sudoku
  • Tem, tiền xưa, cây cảnh
  • Hội Trịnh

  Chữ ký

  Người từ vô tận tái sinh

  Đi ngang trần thế vương tình nhân gian

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT