Back

Sadmin - SAdmin

  Sadmin - SAdmin Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Sadmin
  • Ông
  • 10/06
  • Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Học vấn & Nghề nghiệp

  • LawSoft Corp.,
  • Thời gian làm việc
   Từ 10/2004 đến nay
  • Vị trí
   Khác
  • Nghề nghiệp
   chuyên viên pháp chế
  • Van phong luat su Nguyen Viet Da va Cong su
  • Thời gian làm việc
   Từ 03/2008 đến nay
  • Vị trí
   Nhân viên
  • Nghề nghiệp
   KE TOAN
  • Công ty TNHH một TV CLB Bóng chuyền Tập đoàn Dâu khí Việt Nam
  • Thời gian làm việc
   Từ 01/2010 đến nay
  • Vị trí
   Nhân viên
  • Nghề nghiệp
   KTT
  • Van phong luat su Nguyen Viet Da va Cong su
  • Thời gian làm việc
   Từ 02/2009 đến nay
  • Vị trí
   Kỹ sư
  • Nghề nghiệp
   nhan vien ke toan
  • VP luat su INTELICO, Cong ty TNHH Tam Hoang Gia, cong ty Co phan Van Ho
  • Thời gian làm việc
   Từ 03/1997 đến nay
  • Vị trí
   Nhân viên
  • Nghề nghiệp
   KE TOAN
  • VP luat su INTELICO, Cong ty TNHH Tam Hoang Gia, cong ty Co phan Van Ho
  • Thời gian làm việc
   Từ 02/2008 đến 03/2008
  • Vị trí
   Nhân viên
  • Nghề nghiệp
   Trưởng văn phòng
  • van phong luat su
  • Thời gian làm việc
   Từ 10/1994 đến nay
  • Vị trí
   Kỹ sư
  • Nghề nghiệp
   Ke toan truong
  • Van Phong luat su Toan Co
  • Thời gian làm việc
   Từ 03/2009 đến nay
  • Vị trí
   Nhân viên
  • Nghề nghiệp
   nhân viên an toàn lao động
  • So Lao dong-TB&XH
  • Thời gian làm việc
   Từ 04/2009 đến nay
  • Vị trí
   Phó phòng
  • Nghề nghiệp
   KE TOAN
  • Đại học:
  • t
  • a - 2010
  • Trung học cơ sở:
  • f
  • 2009
  • a
  • 2009

  Sở thích

  Chữ ký

  System Administrator

  daonhan@thuvienphapluat.net

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT