Back

Đặng Huyền Sâm - saothuong

  Đặng Huyền Sâm - saothuong Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Đặng Huyền Sâm
  • Chị
  • 09/06
  • Hà Nội, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Học vấn & Nghề nghiệp

  • Đại học:
  • Đại Học QG HN - Khoa Luật
  • 2009
  • Trung học cơ sở:
  • Trường THPT Tung Sơn - Yên Sơn - Tuyên Quang
  • 2004

  Sở thích

  Chữ ký

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT