Back

Nguyễn Anh Sơn - sonnahrm

  Nguyễn Anh Sơn - sonnahrm Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Nguyễn Anh Sơn
  • Anh
  • 04/01
  • Hà Nội, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Học vấn & Nghề nghiệp

  • Đại học:
  • Master's Degree of Organization Leadership at Vietnam National Economic University

  Sở thích

  Chữ ký

  Niềm vui là khi được sẻ chia

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT