Back

NGUYỄN TRỌNG TÂN - p. kỹ thuật công trình - tancauduong

  NGUYỄN TRỌNG TÂN - p. kỹ thuật công trình - tancauduong Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • NGUYỄN TRỌNG TÂN - p. kỹ thuật công trình
  • Anh
  • 12/06
  • Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Học vấn & Nghề nghiệp

  Sở thích

  Chữ ký

  --

  Name: Nguyễn Trọng Tân

  Speciality: Civil Engineer

  Email: trongtan@thinhlongcorp.com

  Phone number: 0908.252.780/0977.120.204

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT