Back

Võ Tấn Phước - tanphuocvo1987

  Võ Tấn Phước - tanphuocvo1987 Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Võ Tấn Phước
  • Anh
  • 08/08
  • Cần Thơ, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Học vấn & Nghề nghiệp

  Sở thích

  Chữ ký

  Học văn cho võ bất phu

  Học võ cho văn bất nhược

  Văn không võ, văn thành nhu nhược

  Võ không văn, võ hóa bạo tàn.!

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT