Back

Tạ Thị Tho - tathith0

  Tạ Thị Tho - tathith0 Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Tạ Thị Tho
  • Chị
  • 06/06
  • Ninh Bình, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Sống không giận, không hờn, không oán trách Sống mỉm cười với thử thách chông gai...........

  Học vấn & Nghề nghiệp

  Sở thích

  Chữ ký

  Đời người bạc nghĩa dậy ta khôn

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT