Back

Lương Đức Thành - thanh5032147

  Lương Đức Thành - thanh5032147 Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Lương Đức Thành
  • Anh
  • 03/11
  • Vĩnh Long, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Học vấn & Nghề nghiệp

  • Đại học:
  • Đại Học Cần Thơ
  • Luật Thương mại - 2003

  Sở thích

  Chữ ký

  Chiều kia đứng bên cầu soi bóng

  Chợt biết mình áo rách đã bao năm.

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT