Back

Nguyễn Thành Chiến - thanhchiencn

  Nguyễn Thành Chiến - thanhchiencn Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Nguyễn Thành Chiến
  • Anh
  • 21/12

  Giới thiệu về bản thân

  Học vấn & Nghề nghiệp

  • Đại học:
  • Đại học Kinh tế - Luật
  • Luật Thương mại - 2011

  Sở thích

  Chữ ký

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT