Back

Nguyễn Thành Đạt - thanhdat.genco

  Nguyễn Thành Đạt - thanhdat.genco Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Nguyễn Thành Đạt
  • Anh
  • 16/07
  • Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Học vấn & Nghề nghiệp

  Sở thích

  • Nhạc Trữ Tình, Nhạc Vàng, Cải lương Hồ Quảng,v.v...
  • Việt Nam Sử Lược, Danh Nhân Đất Việt, V.v....
  • Ván Bài Lật Ngửa, Troy,v.v...
  • Tin Tức

  Chữ ký

  Nguyễn Thành Đạt

  Tel: 0912.66.49.49

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT