Back

Mirako - themiracle

  Mirako - themiracle Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Mirako
  • Anh
  • 02/03
  • Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Libertarian

  Học vấn & Nghề nghiệp

  Sở thích

  • Rap
  • Milan Kundera, Noam Choamsky
  • Fiction
  • Talkshow
  • Life is just one big game
  • Rap
  • F.A

  Chữ ký

  the uncertainty

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT