Back

Hoàng Thanh - thuonggia78

  Hoàng Thanh - thuonggia78 Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Hoàng Thanh
  • Anh
  • 12/03
  • Hà Nội, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Học vấn & Nghề nghiệp

  • Đại học:
  • Đại Học QG HN - Đại học Kinh tế
  • Quản trị KD -

  Sở thích

  Chữ ký

  Hoàng Thanh - Chuyên viên Tư vấn và Đào tạo về Quản trị kinh doanh

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT