Back

Vũ Hải - totruc_thanh

  Vũ Hải - totruc_thanh Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Vũ Hải
  • Chị
  • 22/05
  • Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Học vấn & Nghề nghiệp

  • Đại học:
  • Nguyễn Tất Thành, Q4
  • Tài chính - Ngân hàng - 2007
  • Trung học cơ sở:
  • Quang Trung, Q4
  • 2000
  • Nguyễn Trải Q4
  • 2004

  Sở thích

  Chữ ký

  Loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT