Back

Nguyễn Văn Trọng - trongngvn

  Nguyễn Văn Trọng - trongngvn Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Nguyễn Văn Trọng
  • Anh
  • 23/06

  Giới thiệu về bản thân

  Học vấn & Nghề nghiệp

  • Đại học:
  • Đại Học Thương Mại Hà Nội
  • Kế toán tổng hợp - 2005
  • Trung học cơ sở:
  • Trường THPT Đông Hà
  • 2001

  Sở thích

  Chữ ký

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT