Back

Nguyen Trung - Trungnq.law

  Nguyen Trung - Trungnq.law Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Nguyen Trung
  • Anh
  • 18/03
  • Hà Nội, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Chuyên viên Pháp chế tại Doanh nghiệp

  Học vấn & Nghề nghiệp

  • Đại học:
  • Đại Học Luật Hà Nội
  • 2000

  Sở thích

  Chữ ký

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT